NAŠI PODACI

OSNOVNI PODACI KOMPANIJE SINTPRODUKT

Ime firme: SINT-PRODUKT DOO

Sedište firme: Šestog maja 2a, 23000 Zrenjanin

Proizvodni pogon: Pere Dobrinovića 32-34, 23000 Zrenjanin

PIB: 100496991

MB: 08696659

RADNO VREME

Ponedeljak – petak: 08.00 – 16.00

Email: contact@sintprodukt.rs

Broj telefona: 063/544-627