VIZIJA

Kontinuiranim istraživanjem i ulaganjem u nove mogućnosti, održavanjem nivoa kvaliteta i negovanjem odnosa sa našim saradnicima, SintProdukt teži ka tome da ostane prepoznatljiv po svom integritetu, kreativnosti i posvećenosti kvalitetu.

Zamišljamo budućnost u kojoj naši proizvodi, osim sto obogaćuju živote naših kupaca, ujedno i doprinose čistijem i održivijem okruženju.