SINTEX UK WOM 4

SINTEX UK WOM 4

SINTEX UK WOM 4 je sintetska kočiona tečnosti na bazi poliglikolnih estara i poliglikolnih etara. Namenjena je za hidraulične pre- nosne mehanizme za kočenje motornih vozila gde se preporučuje upotreba kočione tečnosti kvaliteta DOT 4. Zahvaljujući niskoj viskoznosti preporučuje se za kočne sisteme sa ABS i ASC-om. Mogu se koristiti i za amortizere i slične hidraulične sisteme za koje proizvođači pre- poručuju takav tip uida. Ne sme se mešati sa uljima za kočnice na bazi mineralnih ulja.

Specifikacija:SRPS ISO 6743-10

Gustina na 15°, g/cm³ 1,07