AUTO SHAMPOO

AUTO SHAMPOO

Omogućava ispiranje. Ostavlja prijatne mirise jabuke i izuzetno sjajna.karakteristike• Za spoljašnje čišćenje ruku. • Izgled i boja - zelena• Miris - karakterističan• PH - 7 cca• Pritisak oksidacije - n.d.• Relativna gustina - 1 cca • Rastvorljivost u vodi - Ukupno• Omjer miješanja• 1Ltr - 300 litara