SINTEX SAE 20w50 Long Life

SINTEX SAE 20w50 Long Life

SINTEX SAE 20w50 Long Life je visokokvalitetna mineralna motorna ulja formulisana koristeći kva- litetna bazna ulja, zajedno sa pažljivo izbalansiranim sistemom aditiva za pružanje visokog nivoa zaštite motora. Preporu- čuju se za podmazivanje dizel motora ugrađenih u komercijalna vozila, autobuse, rudarsku, građevinsku i poljoprivrednu mehanizaciju, koji rade u normalnim i teškim radnim uslovima. Gradacija SAE 20W-50 preporučena je za motore sa većim brojem radnih sati/pređenih kilometara i sa povećanom potrošnjom ulja.

Specifikacija: API SG/CD, MIL-L-46152 C

SAE Gradacija 20w40
Gustina na 15°, g/cm³ 0,882
Kinematička viskoznost na 100°C, mm²/s 17,5
Indeks viskoznosti 130
Totalni bazni broj, mgKOH/g 9,5
Tačka tečenja, °C -24