SINTEX SAE 20w50 Long Life

SINTEX SAE 20w50 Long Life

SINTEX SAE 20w50 Long Life je visokokvalitetna mineralna motorna ulja formulisana koristeći kva- litetna bazna ulja, zajedno sa pažljivo izbalansiranim sistemom aditiva za pružanje visokog nivoa zaštite motora. Preporu- čuju se za podmazivanje dizel motora ugrađenih u komercijalna vozila, autobuse, rudarsku, građevinsku i poljoprivrednu mehanizaciju, koji rade u normalnim i teškim radnim uslovima. Gradacija SAE 20W-50 preporučena je za motore sa većim brojem radnih sati/pređenih kilometara i sa povećanom potrošnjom ulja.

Specification: API SG/CD, MIL-L-46152 C

SAE Graduation 20w40
Density at 15° g / cm³ 0,882
Kinematic viscosity at 100° C, mm² / s 17,5
Viscosity index 130
Total base number, mg KOH / g 9,5
Pour point, °CC -24