SINTEX SAE 10w40 Dizel

SINTEX SAE 10w40 Dizel

SINTEX SAE 10W-40 Disel je mineralno odnosno sintetičko (SAE 10W-40) motorno ulje najnovije generacije iz grupe SHPD (Super High Performance Diesel Oil) sa niskim sadržajem sulfatnog pepela, fosfora i sumpora (Low SAPS). Preporučuju se za podmazivanje dizel motora savremenih komercijal- nih vozila sa sistemom za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) i koja obezbeđuju smanjenu izduvnu emisiju. Obezbeđuju dug radni vek dizel motora sa turbo punjenjem i dug radni vek uređaja za tretman izduvnih gasova: čestičnih ltera (DPF) i katalizatora (SCR). Prvenstveno su namenjena za pod- mazivanje motora koji rade pri velikim opterećenjima autobusa gradskog i međugradskog prevoza, zatim teretnih vozila, poljoprivredne, građevinske i rudarske mehanizacije. Posebno su pre- poručena od strane proizvođača motora Cummins za motore Euro IV, V i VI.

Specification: PI CG-4/CF-4/CF/SJ, ACEA E3/B3/A3, MB 228.3, MB 229.1, MAN 3275

SAE Graduation 10w40
Density at 15° g / cm³ 0.858
Kinematic viscosity at 100° C, mm² / s 14,5
Viscosity index 150
Total base number, mg KOH / g 8
Pour point, °CC -33