SINTEX OPLATOL

SINTEX OPLATOL

SINTEX OPLATOL su ulja mineralne osnove namenjena za podmazivanje oplata/ kalupa u građevinarstvu. Osiguravaju brzo i lako odvajanje betona i glatku izlivenu površinu. Mogu se koristiti za podmazivanje čeličnih, drvenih, metalnih i plastičnih oplata. Osiguravaju zaštitu metalnih kalupa od korozije. OPLATOL je posebno formulisano nisko- viskozno ulje koje se koristi za podmazivanje kalupa pri- likom proizvodnje betonskih crepova prema Bramerc tehnologiji.

Specification: SRPS ISO 6743-10